Biuro podawcze

Biuro podawcze

22-400 Zamość,
ul. Akademicka 1,

 

Kierownik Biura Podawczego:
Paweł Kozłowski

tel. 84 638 29 01

wejście K

Biuro podawcze czynne jest w poniedziałki od 8:00-18:00 od wtorku do piątku w godzinach 8:00-15:00

 

Do zakresu czynności biura podawczego należy:


1)  przyjmowanie korespondencji wpływającej do sądu i znakowanie jej pieczęcią wpływu;
2) rozdzielanie przyjętej korespondencji pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne, stosownie do wewnętrznych ustaleń w tym zakresie określonych przez prezesa sądu w instrukcji kancelaryjnej;
3)  przyjmowanie pism do wysłania i ich ekspedycja;
4)  ustalenia z pocztą w zakresie ekspedycji przesyłek.


 

Rejestr zmian dla: Biuro podawcze