Dyrektor Sądu

Dyrektor Sądu


Zbigniew Bełz


tel. 84 631 66 79

e-mail: zbigniew.belz@zamosc.sr.gov.pl

III piętro pok. 305

 

Dyrektor sądu:


1) kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1 ustawy  z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2016.2062),
2) wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach,
3) jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów,
4) określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, w wydziałach sądu,
5) reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.

 

Rejestr zmian dla: Dyrektor Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-17
Publikacja w dniu:
2018-01-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-20
Publikacja w dniu:
2017-11-20
Opis zmiany:
b/d