Informacje dla osób niepełnosprawnych

Informacje o infrastrukturze
Główna siedziba Sądu Rejonowego w Zamościu przy ul. Akademickiej 1 ulokowana jest w obiekcie zabytkowym klasy „0” i jako zespół staromiejski wpisany na listę światowego dziedzictwa kultury podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej. Budynek Sądu od strony architektonicznej nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchową. Brak wind i podnośników uniemożliwia swobodne poruszanie się po całym budynku.
Bezpośrednio przed siedzibą Sądu przy ul. Akademickiej 1 znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Uprzejmie informujemy interesantów Sądu Rejonowego w Zamościu, iż w Punkcie Obsługi Interesanta przy ul. Akademickiej 1 wejście „K” /parter/, numer telefonu 84 638 29 94, można uzyskać informację o zakresie pomocy w obsłudze interesantów niepełnosprawnych.
W pierwszej kolejności pracownik Punktu Obsługi Interesanta przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy. Jeżeli charakter sprawy wymaga obecności merytorycznego pracownika zostaje on powiadomiony o takiej potrzebie.

 

Obsługa osób uprawnionych
W myśl art. 7 i 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (DZ.U.2011.209.1243) osoby uprawnione, czyli doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do skorzystania w kontaktach m.in. z organami administracji publicznej z pomocy osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.
Sąd Rejonowy w Zamościu dysponuje pracownikami przeszkolonymi w zakresie komunikacji w języku migowym.
Osoba uprawniona przy pomocy osoby przybranej jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi pracownika Sądu posługującego się SJM (systemowym językiem migowym) w stopniu podstawowym w terminie 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem w Punkcie Obsługi Interesanta /nr telefonu: 84 638 29 94/.

Rejestr zmian dla: Informacje dla osób niepełnosprawnych