Klienci podmiotu publicznego

Klienci podmiotu publicznego

Administrator danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych są:

•           Prezes Sądu Rejonowego w Zamościu,

•           Dyrektor Sądu Rejonowego w Zamościu,

w zakresie realizowanych zadań

Zadania Prezesa Sądu

Zadania Dyrektora Sądu

 

Dane kontaktowe do administratora.

Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych.

 

Cel i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane w celu:

 • prowadzenia korespondencji
 • rozpatrywania skarg, wniosków i petycji
 • udostępniania informacji publicznej

Podstawą prawną, na podstawie której przetwarzamy Państwa dane jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który dotyczy przetwarzania niezbędnego do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
  • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych,
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • art. 6 ust. 1 lit. e RODO, który dotyczy przetwarzania niezbędnego do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym

 Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • podmioty, z którymi współpracuje administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów IT,
 • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji,
 • firmy archiwizujące,
 • kancelarie prawnicze w celu obsługi prawnej.

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wskazanych celów. Następnie będą  przechowywane wyłącznie do celów archiwalnych przez okres wyznaczony przepisami prawa

Szczegółowe informacje dotyczące okresów przechowywania dokumentów dostępne w  jednolity rzeczowy wykaz akt w Sądzie Rejonowym w Zamościu.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, na adres Biuro Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

Więcej informacji dotyczących realizacji praw znajdą Państwo tutaj

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia Państwu informacji oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sądzie.

Rejestr zmian dla: Klienci podmiotu publicznego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-11
Publikacja w dniu:
2019-07-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-11
Publikacja w dniu:
2019-07-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-08
Publikacja w dniu:
2019-07-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-18
Publikacja w dniu:
2019-06-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-18
Publikacja w dniu:
2019-06-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-18
Publikacja w dniu:
2019-06-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-18
Publikacja w dniu:
2019-06-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-18
Publikacja w dniu:
2019-06-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-06
Publikacja w dniu:
2019-06-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jacek Kuźniarz
Dokument z dnia:
2019-04-09
Publikacja w dniu:
2019-04-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-08
Publikacja w dniu:
2019-04-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-08
Publikacja w dniu:
2019-04-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-08
Publikacja w dniu:
2019-04-08
Opis zmiany:
b/d