Komornicy

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu
Kancelaria Komornicza Nr I w Zamościu przy ul. Jana Kiepury 10/23
                                 Tomasz Godek

tel. : 84 530 39 80
adres e-mail: zamosc.godek@komornik.pl

Przyjmowanie interesantów: czwartek w godzinach: 8:00-17:00

Bank: Santander Bank Polska SA
Nr rachunku bankowego: 98 1090 2590 0000 0001 3171 0750

Bank: Santander Bank Polska SA
Nr rachunku bankowego: 45 1090 2590 0000 0001 4154 0326

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Zamościu
Kancelaria Komornicza Nr II w Zamościu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33/4
                               Tomasz Góra

tel./fax : 84 627-98-50
adres e-mail: tomasz.gora@komornik.pl

Przyjmowanie interesantów: czwartek w godzinach: 9:00 - 14:00

Bank: PEKAO SA
Nr rachunku bankowego: 04 1240 2496 1111 0010 4384 4523

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu  Tomasz Góra pismem z dnia 4 czerwca 2019 r. poinformował o zaistnieniu przesłanek do odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu
Kancelaria Komornicza Nr III w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej 34 C
                                Dariusz Kułaj
tel./fax 84 639 30 08
adres e-mail: zamosc2@komornik.pl

Przyjmowanie interesantów: czwartek w godzinach: 9:00 - 14:00

Bank: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/ Zamość
Nr rachunku bankowego: 90 1020 5356 0000 1302 0007 6703

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu
Kancelaria Komornicza nr IV w Zamościu przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3/49
                               Aleksandra Puchacz

tel./fax : 84 639-18-47
adres e-mail: zamosc.puchacz@komornik.pl

Przyjmowanie interesantów:
czwartek w godzinach: 9:00 - 14:00

Bank: PEKAO SA II O/ Zamość
Nr rachunku bankowego: 41 1240 2005 1111 0010 2509 2674

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu
Kancelaria Komornicza nr V w Zamościu przy ul. Wojska Polskiego 67
                               Andrzej Szcząchor
tel./fax : 84 639 26 23
adres e-mail: zamosc1@komornik.pl

Przyjmowanie interesantów: czwartek w godzinach: 10:00 - 14:00

Bank: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/ Zamość

Nr rachunku bankowego: 95 1020 5356 0000 1102 0007 6711 - do przechowywania środków pieniężnych wyegzekwowanych w toku egzekucji;

Nr rachunku bankowego: 42 1020 3147 0000 8002 0136 0304 - do przechowywania zaliczek na pokrycie wydatków gotówkowych w toku egzekucji

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu 
Kancelaria Komornicza nr VI w Zamościu  przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17/1
                                 Marcin Klech

tel. 84 543 28 36

adres e-mail: zamosc.klech@komornik.pl

Przyjmowanie interesantów: czwartek w godzinach: 09:00 – 17.00

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Nr rachunku bankowego: 87 1600 1462 1829 4822 2000 0003 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu 

Kancelaria Komornicza nr VII w Zamościu  przy ul. Jana Kilińskiego 89a lok.26
                                 Ewelina Sztafij

tel. 517 160 450

adres e-mail: zamosc.sztafij@komornik.pl

Przyjmowanie interesantów: czwartek w godzinach: 09:00 – 15.00

Bank: BNP Paribas

Nr rachunku bankowego: 35 1600 1462 1828 4571 3000 0001

Rejestr zmian dla: Komornicy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jacek Kuźniarz
Dokument z dnia:
2019-06-10
Publikacja w dniu:
2019-06-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jacek Kuźniarz
Dokument z dnia:
2019-04-29
Publikacja w dniu:
2019-04-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jacek Kuźniarz
Dokument z dnia:
2019-04-11
Publikacja w dniu:
2019-04-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jacek Kuźniarz
Dokument z dnia:
2019-04-11
Publikacja w dniu:
2019-04-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jacek Kuźniarz
Dokument z dnia:
2019-04-11
Publikacja w dniu:
2019-04-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jacek Kuźniarz
Dokument z dnia:
2019-01-25
Publikacja w dniu:
2019-01-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jacek Kuźniarz
Dokument z dnia:
2019-01-16
Publikacja w dniu:
2019-01-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jacek Kuźniarz
Dokument z dnia:
2019-01-16
Publikacja w dniu:
2019-01-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jacek Kuźniarz
Dokument z dnia:
2019-01-16
Publikacja w dniu:
2019-01-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jacek Kuźniarz
Dokument z dnia:
2019-01-16
Publikacja w dniu:
2019-01-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jacek Kuźniarz
Dokument z dnia:
2019-01-14
Publikacja w dniu:
2019-01-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jacek Kuźniarz
Dokument z dnia:
2019-01-14
Publikacja w dniu:
2019-01-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jacek Kuźniarz
Dokument z dnia:
2019-01-04
Publikacja w dniu:
2019-01-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jacek Kuźniarz
Dokument z dnia:
2018-08-03
Publikacja w dniu:
2018-08-03
Opis zmiany:
b/d