Konta bankowe

Konto właściwe do uiszczenia opłaty sądowej, kosztów sądowych, opłat wieczystoksięgowych i grzywien:

NBP O/O Lublin

Numer rachunku -  83 1010 1339 0012 3822 3100 0000


 

Konto wydatków Sądu Rejonowego

NBP O/O Lublin

Numer rachunku - 36 1010 1339 0012 3822 3000 0000


 

Konto sum na zlecenie (zaliczek m.in. zaliczki na biegłych, tłumaczy, dot. ogłoszeń itp.):

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Oddział w Lublinie

Numer rachunku -  20 1130 1206 0028 9136 0520 0006

 


 

Konto właściwe do wpłaty poręczeń majątkowych, kaucji, wadium i depozytów:

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Oddział w Lublinie

Rachunek dla wpłat w PLN -  46 1130 1017 0021 1002 6490 0004

Rachunek dla wpłat w EUR -  03 1130 1017 0021 1002 6490 0002

Rachunek dla wpłat w USD -  19 1130 1017 0021 1002 6490 0005

Rachunek dla wpłat w CHF -   30 1130 1017 0021 1002 6490 0001

Rachunek dla wpłat w GPB -  73 1130 1017 0021 1002 6490 0003


Sąd Rejonowy w Zamościu uprzejmie informuje Państwa Klientów Sądu, że grzywny orzekane z ustawy z dnia 20.04.2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy należy wpłacać w Banku PKO SA w Zamościu ul. Grodzka 2:
- przelewem wyłącznie na numer rachunku 46 1130 1017 0021 1002 6490 0004.
- w formie wpłat gotówkowych na numer rachunku 15 1240 6957 0111 0000 0000 0951
Kasa Sądu takich wpłat nie przyjmuje.Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (wpłaty nawiązek i świadczeń pieniężnych)

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Oddział w Lublinie

Numer rachunku - 63 1130 1206 0028 9136 0520 0008

 

UWAGI !!!

Przy wpłatach na konto należy w tytułach należności wpisywać:
1. sygnaturę sprawy
2. Imię Nazwisko
3. Wydział którego dotyczy wpłata.

 

 

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-20
Publikacja w dniu:
2017-11-20
Opis zmiany:
b/d