Kontrola zarządcza


Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Zamościu za rok 2017


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Zamościu za rok 2017


Plan działalności Sądu Rejonowego w Zamościu na rok 2018


Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Zamościu za rok 2016


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Zamościu za rok 2016


Plan działalności Sądu Rejonowego w Zamościu na rok 2017


Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Zamościu za rok 2015


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Zamościu za rok 2015


Plan działalności Sądu Rejonowego w Zamościu na rok 2016


Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Zamościu za rok 2014


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Zamościu za rok 2014


Plan Działalności Sądu Rejonowego w Zamościu na rok 2015


Korekta Planu Działalności Sądu Rejonowego w Zamościu na rok 2014

 


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Zamościu za rok 2013

 


 

Plan działalności Sądu Rejonowego w Zamościu na rok 2014


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2012r.

 

 

Sprawozdanie z wykonania Planu działalności Sądu Rejonowego w Zamosciu za 2012r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2012r. zniesionego Sądu Rejonowego
w Krasnymstawie

Sprawozdanie z wykonania Planu działalności zniesionego Sądu Rejonowego w Krasnymstawie za 2012r.

 


Plan działalności Sądu Rejonowego w Zamościu na rok 2013

 


 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z wykonania Planu działalności Sądu Rejonowego w Zamościu za 2011 rok

 

 

 

 

Oświadczenie o kontroli zarządczej Sądu Rejonowego w Zamościu za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania Planu działalności Sądu Rejonowego w Zamościu za 2011 rok

 


 

Plan działalności Sądu Rejonowego w Zamościu na rok 2012

 


Zarządzenie nr 011-13//11 Prezesa Sądu Rejonowego w Zamościu z dnia 15 września 2011 roku w sprawie systemu kontroli zarządczej w Sądzie Rejonowym w Zamościu.

 


Plan działalności Sądu Rejonowego w Zamościu na rok 2011- skorygowany po I kwartale 2011r.

Plan działalności Sądu Rejonowego w Zamościu na rok 2011

 


Oświadczenie o kontroli zarządczej Sądu Rejonowego w Zamościu za rok 2010

 


Zbiór zasad etyki zawodowej sędziów


Kodeks etyki kuratora sądowego


Kodeks etyki pracowników Sądu Rejonowego w Zamościu

Rejestr zmian dla: Kontrola zarządcza