Kuratorzy

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych
w Sądzie Rejonowym w Zamościu 
siedziba:
ul. Ormiańska 11,  22-400 Zamość

Kierownik Zespołu Kuratorskiego:
Krystyna Fik-Kudełko
tel. (84) 6387823

Sekretariat Zespołu
tel/fax: (84) 6392332
parter pokój XII KD-6B

godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek – piątek: godz. 7.30-15.30

e-mail: kuratorzyd@zamosc.sr.gov.pl  

Wykaz dyżurów Kuratorów Zawodowych Wykonujących Orzeczenia w Sprawach Karnych

 


II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich
w Sądzie Rejonowym w Zamościu
siedziba:
ul. Ormiańska 11,  22-400 Zamość

Kierownik Zespołu Kuratorskiego:
Anna Koss-Ważny
tel. (84) 6387807


Sekretariat Zespołu
tel/fax: (84) 6382921
II piętro pokój XI KR-2

godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek – piątek: godz. 7.30-15.30

e-mail: kuratorzyr@zamosc.sr.gov.pl 

Wykaz dyżurów Kuratorów Zawodowych Wykonujących Orzeczenia w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich

 


OŚRODKI KURATORSKIE
DZIAŁAJĄCE PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ZAMOŚCIU


Ośrodek Kuratorski Nr 1 w Zamościu
22-400 Zamość ul.Peowiaków 30A
Kierownik Ośrodka:
Jarosław Ożga
tel.(84)638 29 19

Ośrodek Kuratorski Nr 2 w Zamościu
22-400 Zamość ul.Równa 1
Kierownik Ośrodka:
Violetta Czuchaj
tel.(84)638 29 21

Ośrodek Kuratorski w Zwierzyńcu
22-470 Zwierzyniec ul. Browarna 1/5
Kierownik Ośrodka:
Marzena Kułakowska-Łukasik
tel.(84)638 29 19

Ośrodek Kuratorski w Szczebrzeszynie
22-460 Szczebrzeszyn ul. Ogrodowa 1
Kierownik Ośrodka:
Dorota Kusz
tel.(84)638 78 51

Ośrodek Kuratorski w Izbicy
22-375 Izbica ul. Szkolna 13
Kierownik Ośrodka:
Katarzyna Sowińska
tel.(84)638 29 22

 

 

 

Rejestr zmian dla: Kuratorzy