Lista sędziów i referendarzy

I Wydział Cywilny
Sędziowie:

1. SSR Abraszek Adam
2. SSR Baranowski Mirosław
3. SSR Batko Antoni - delegowany na podstawie art. 77 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2016.2062 j.t.) od dnia 16.10.2017 r. do dnia 15.04.2018 r.
4. SSR Bizior Lidia
5. SSR Rzepa Justyna
6. SSR Zalewski Jacek
Referendarze sądowi:
1. Gryn Elżbieta
2. Miklewicz-Radzik Weronika
3. Szykuła Ewa
4. Wojtyła Agnieszka

II Wydział Karny
Sędziowie:

1. SSR Łaszkiewicz Konrad
2. SSR Podskarbi-Buńko Marta
3. SSR Szymański Artur
4. SSR Tracz Krzysztof
5. SSR Ziarkiewicz-Turzyniecka Teresa
6. SSR Ziomek – Zabawa Małgorzata

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sędziowie:

1. SSR Gardziel Monika
2. SSR Hildebrand-Mrowiec Dorota
4. SSR Dagmara Grzyb
5. SSR Baran Jolanta
6. SSR Beata Majewska - delegowana na podstawie art. 77 § 2a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2016.2062) od dnia 1 stycznia 2016 r. na czas nieokreslony

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sędziowie:

2. SSR Rożmiej-Zalewska Aneta
3. SSR Żukowska Sylwia

V Wydział Gospodarczy
Sędziowie:

1. SSR Koss Dorota
2. SSR Leszczyński Rafał
3. SSR Śmiałko Magdalena

VI Wydział Ksiąg Wieczystych

Referendarze sądowi:
1. Kędrak Edyta
2. Radzajewska Małgorzata
3. Rybaczek Agnieszka

VII Wydział Karny
Sędziowie:

1. SSR Bartecki Andrzej
2. SSR Michałek Aneta - delegowana na podstawie art. 77 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2016.2062 j.t.) od dnia 01.08.2017 r. do dnia 31.01.2018 r.
3. SSR Rusin-Batko Aleksandra
4. SSR Surmacz-Tracz Sylwia
5. SSR Życka Hanna

VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń
Sędziowie:

1. SSR Firek Mariusz

Rejestr zmian dla: Lista sędziów i referendarzy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-03
Publikacja w dniu:
2017-10-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-27
Publikacja w dniu:
2017-07-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-27
Publikacja w dniu:
2017-07-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-27
Publikacja w dniu:
2017-07-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-15
Publikacja w dniu:
2017-05-15
Opis zmiany:
b/d