Międzynarodowy Tydzień Mediacji 2016

OGŁOSZENIE

        Sąd Rejonowy w Zamościu, działając we współpracy z Sądem Okręgowym w Zamościu informuje, iż w ramach „Międzynarodowego Tygodnia Mediacji” w dniach od 17 do 20 października 2016r. w budynku Sądu przy ul. Akademickiej 1 udzielane będą informacje dotyczące instytucji mediacji.

         W dniu 17 października 2016 roku dyżur z udziałem: mediatora, kuratora Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonującego Orzeczenia w Sprawach Karnych Sądu Rejonowego w Zamościu oraz wyznaczonego do koordynacji Sędziego Sądu Rejonowego odbędzie się w godzinach 14.00 – 16.00 w sali nr XVII wejście J.

         Dyżur w dniach 18 – 19 października w godzinach 12.00 – 14.00 oraz w dniu 20 października w godzinach 12.30 – 14.00 w sali nr V wejście E pełnić będą mediatorzy działający przy Sądzie Okręgowym w Zamościu.

         Nadto w dniu 21 października 2016 roku o godzinie 13.00 w Sądzie Okręgowym w Zamościu przy ul. Akademickiej 1 w sali nr 1 (sala Kolumnowa) odbędzie się konferencja nt. ”Mediacja – zgoda buduje”, na którą zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane bliższym poznaniem tej instytucji. 

         Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi na możliwości i korzyści płynące z korzystania mediacji jako narzędzia pomocnego przy rozwiązywaniu sporów.

 

Więcej informacji na temat mediacji oraz Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia  Mediacji znaleźć można na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości.

Ulotka

Rejestr zmian dla: Międzynarodowy Tydzień Mediacji 2016