Ochrona danych osobowych

OGÓLNE INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorzy danych przetwarzanych w Sądzie

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej oraz w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości jest Sąd Rejonowy w Zamościu.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowanie sądowe, w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe oraz w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy teleinformatyczne) są:

- Sąd Rejonowy w Zamościu w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej

- Prezes Sądu Rejonowego w Zamościu

- Minister Sprawiedliwości

w ramach realizowanych zadań

 Administratorem danych osobowych:

1)  sędziów i sędziów w stanie spoczynku oraz asesorów sądowych,

2)  referendarzy sądowych, asystentów sędziów, dyrektorów sądów oraz ich zastępców, kuratorów sądowych, aplikantów aplikacji sądowej, aplikantów kuratorskich, urzędników oraz innych pracowników sądów,

3)   biegłych sądowych, lekarzy sądowych, mediatorów oraz ławników,

4)   kandydatów na stanowiska wymienione w pkt 1 i 2  w zakresie realizowanych zadań jest:

- Prezes Sądu Rejonowego w Zamościu

- Dyrektor Sądu Rejonowego w Zamościu

- Minister Sprawiedliwości

w zakresie realizowanych zadań

W pozostałym, nie wskazanym wprost w  przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.), zakresie przetwarzania danych osobowych  administratorem danych jest Prezes Sądu lub Dyrektor Sądu. O tym, który z ww. organów Sądu jest administratorem danych przetwarzanych w ramach wykonywania przez Sąd konkretnego zadania, decyduje kwalifikacja tego zadania do obowiązków Prezesa Sądu lub Dyrektora Sądu według ustawowego podziału kompetencji Prezesa Sądu i Dyrektora Sądu wyznaczonego przez ustawodawcę ww. ustawą, odpowiednio art.8 pkt. 1 i pkt. 2.

Zadania Prezesa Sądu
Zadania Dyrektora Sądu

Dane kontaktowe administratorów danych:

  • Sąd - Sąd Rejonowy w Zamościu, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, 22-400 Zamość, tel. 84 631 67 16, fax 84 631 67 44; e-mail: administracja@zamosc.sr.gov.pl;
  • Prezes Sądu - Prezes Sądu Rejonowego w Zamościu, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, 22-400 Zamość, tel. 84 631 67 16, fax 84 631 67 44; e-mail: administracja@zamosc.sr.gov.pl;
  • Dyrektor Sądu - Dyrektor Sądu Rejonowego w Zamościu, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, 22-400 Zamość, tel. 84 631 67 16, fax 84 631 67 44; e-mail: administracja@zamosc.sr.gov.pl;
  • Minister Sprawiedliwości -  Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11,
    00-950 Warszawa, tel. 22 52 12 888, kontakt@ms.gov.pl.

Inspektor ochrony danych w Sądzie

Sąd wyznaczył Inspektora ochrony danych, który jest stosownie umocowany przez Sąd, Prezesa Sądu oraz Dyrektora Sądu, jako administratorów danych przetwarzanych w Sądzie.

Inspektorem ochrony danych w Sądzie Rejonowym w Zamościu jest Małgorzata Grela.

Kontakt z Inspektorem Ochrony danych:

- za pośrednictwem poczty e-mail na adres:  iod@zamosc.sr.gov.pl

- telefonicznie pod nr telefonu: 84-631-67-31 lub osobiście -  dyżur  w siedzibie Administratora w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 11 -13, pokój nr 295,

Podstawą wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych jest:

art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej oznaczanej jako „RODO”

oraz

art. 46 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019r., poz. 125 z późn. zm.), dalej oznaczanej jako „uodozzp” w zw. z art. 175 a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019r., poz. 52 z późn. zm.)

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się osobiście lub e-mail z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy powyższego rozporządzenia.

Zastosowanie przepisów o ochronie danych osobowych do przetwarzania danych dokonywanego w  Sądzie:

-Ustawa z dnia 14 grudnia 2018r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019r., poz. 125 z późn. zm.),

-Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

-Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000 ze zm.)

 

Rejestr zmian dla: Ochrona danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-11
Publikacja w dniu:
2019-07-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-08
Publikacja w dniu:
2019-07-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-08
Publikacja w dniu:
2019-07-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Kasperek
Dokument z dnia:
2019-06-27
Publikacja w dniu:
2019-06-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-18
Publikacja w dniu:
2019-06-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-18
Publikacja w dniu:
2019-06-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-18
Publikacja w dniu:
2019-06-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-18
Publikacja w dniu:
2019-06-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jacek Kuźniarz
Dokument z dnia:
2019-04-09
Publikacja w dniu:
2019-04-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jacek Kuźniarz
Dokument z dnia:
2019-04-08
Publikacja w dniu:
2019-04-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-08
Publikacja w dniu:
2019-04-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-08
Publikacja w dniu:
2019-04-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-08
Publikacja w dniu:
2019-04-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-08
Publikacja w dniu:
2019-04-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-08
Publikacja w dniu:
2019-04-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-08
Publikacja w dniu:
2019-04-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-18
Publikacja w dniu:
2018-06-18
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-11
Publikacja w dniu:
2018-06-11
Opis zmiany:
b/d