Oddziały/Sekcje

Odddział Administracyjny
ul Akademicka 1
22-400 Zamość

Kierownik Oddziału Administracyjnego:
Magdalena Namroży

tel. (84) 6387850

administracja@zamosc.sr.gov.pl


wejście D pokój XA-2

 

Do zakresu działania oddziału administracyjnego należą w szczególności:


1. Sprawy kadrowe pracowników z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla innych organów.
2. Sprawy dyscyplinarne urzędników sądu.
3. Sprawy kuratorów społecznych.
4. Sprawy wewnętrznej organizacji sądu w tym ławników.
5. Sprawy usprawnień organizacji i techniki pracy sekretariatów.
6. Sporządzanie jednostkowych sprawozdań statystycznych o ewidencji spraw, wydanych
orzeczeniach i przestępczości.
7. Prowadzenie biura podawczego.
8. Nadzór nad archiwum zakładowym.
9. Prowadzenie sekretariatu prezesa sądu.

Sekcja Informatyczna
ul Akademicka 1 22-400 Zamość

Kierownik Sekcji Informatycznej:
Piotr Kasperek

tel. (84) 6382932

it@zamosc.sr.gov.pl

wejście B1 pokój XA-13


Samodzielna Sekcja ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Kierownik Sekcji:
Magdalena Namroży

tel. (84) 6387850

Do zakresu działania sekcji należy realizowanie zadań w zakresie ochrony informacji niejawnych określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych, w szczególności: właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów uprawnionym osobom.

 


Oddział Finansowy
ul Akademicka 1
22-400 Zamość

Kierownik Oddziału Finansowego
Główny Księgowy:

Barbara Jezierska

tel. (84) 6382989

b.jezierska@zamosc.sr.gov.pl


wejście D pokój XA-4


Do zakresu działania oddziału finansowego należą w szczególności:


1. Opracowywanie projektu budżetu sądu.
2. Wykonywanie budżetu sądu.
3. Kontrola przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych.
4. Prowadzenie rachunkowości sądu.
5. Prowadzenie kasy Sądu.

 


Sekcja Gospodarcza
ul Akademicka 1
22-400 Zamość

Kierownik Sekcji Gospodarczej:
Piotr Nowaczek

tel/fax (84) 6382937

 

p.nowaczek@zamosc.sr.gov.pl


wejście B1 pokój XA-11

 

Do zakresu działania sekcji gospodarczej należą w szczególności:


1. Sprawy zaopatrzenia sądu w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do pracy sądu.
2. Administrowanie nieruchomościami sądu.
3. Sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej sądu.
4. Współpraca z Sądem Okręgowym w zakresie zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych.

 

Rejestr zmian dla: Oddziały/Sekcje