Oddziały/Sekcje

Odddział Administracyjny

Kierownik Oddziału Administracyjnego:
Magdalena Namroży

tel 84 631 66 78

fax 84 631 67 44

administracja@zamosc.sr.gov.pl


III piętro pok. 304

 

Do zakresu działania oddziału administracyjnego należą w szczególności:


1. Sprawy kadrowe pracowników z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla innych organów.
2. Sprawy dyscyplinarne urzędników sądu.
3. Sprawy kuratorów społecznych.
4. Sprawy wewnętrznej organizacji sądu w tym ławników.
5. Sprawy usprawnień organizacji i techniki pracy sekretariatów.
6. Sporządzanie jednostkowych sprawozdań statystycznych o ewidencji spraw, wydanych
orzeczeniach i przestępczości.
7. Prowadzenie biura podawczego.
8. Nadzór nad archiwum zakładowym.
9. Prowadzenie sekretariatu prezesa sądu.

 


Samodzielna Sekcja ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Kierownik Sekcji:
Małgorzata Nowak-Smyk

tel. 84 631 67 28

Do zakresu działania sekcji należy realizowanie zadań w zakresie ochrony informacji niejawnych określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych, w szczególności: właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów uprawnionym osobom.

 


Oddział Finansowy

Kierownik Oddziału Finansowego
Główny Księgowy:

Barbara Jezierska

tel. 84 631 66 83

fax 84 631 67 41

barbara.jezierska@zamosc.sr.gov.pl


III piętro pok.309


Do zakresu działania oddziału finansowego należą w szczególności:


1. Opracowywanie projektu budżetu sądu.
2. Wykonywanie budżetu sądu.
3. Kontrola przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych.
4. Prowadzenie rachunkowości sądu.
5. Prowadzenie kasy Sądu.

 


Sekcja Gospodarcza

Kierownik Sekcji Gospodarczej:
Piotr Nowaczek

tel 84 631 65 72

piotr.nowaczek@zamosc.sr.gov.pl


I piętro

 

Do zakresu działania sekcji gospodarczej należą w szczególności:


1. Sprawy zaopatrzenia sądu w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do pracy sądu.
2. Administrowanie nieruchomościami sądu.
3. Sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej sądu.
4. Współpraca z Sądem Okręgowym w zakresie zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych.

 

Rejestr zmian dla: Oddziały/Sekcje

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-17
Publikacja w dniu:
2018-01-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-01
Publikacja w dniu:
2017-12-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-27
Publikacja w dniu:
2017-11-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-20
Publikacja w dniu:
2017-11-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-03
Publikacja w dniu:
2017-11-03
Opis zmiany:
b/d