Prezes

Prezes:

Sędzia Sądu Rejonowego
Jolanta Baran

 

Wiceprezes:

Sędzia Sądu Rejonowego
Krzysztof Tracz  

 

Sekretariat Prezesa Sądu:

e-mail: administracja@zamosc.sr.gov.pl
tel. (84) 638 78 55
fax. (84) 639 29 77

 

Prezes lub Wiceprezes Sądu Rejonowego przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godzinach 10.30 - 12.00 w głównym budynku sądu przy ulicy Akademickiej 1 (wejście D).

Rejestr zmian dla: Prezes