Punkt Informacyjny

Zadania w zakresie informowania interesantów wykonuje pracownik Biura Podawczego w punkcie informacyjnym,

zwany dalej "pracownikiem"

Punkt Informacyjny:

22-400 Zamość,
ul. Akademicka 1,

wejście K:

Punkt Informacyjny czynny jest w poniedziałki od 8:00-18:00 od wtorku do piątku w godzinach 8:00-15:00

tel. 84 638 29 94


Do obowiązków "pracownika" punktu informacyjnego należy w szczególności:
-udzielanie osobom uprawionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych;
-kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w punkcie informacyjnym nie będzie możliwe;
-udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
-udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;
-informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;
-wykonywanie czynności związanych z rejestracją kont użytkowników w Portalu Informacyjnym, w szczególności: weryfikacja danych osób ubiegających się o rejestrację konta, aktywacja konta i wydawanie wydruków potwierdzenia założenia konta zawierające login i hasło.

 

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Zamościu w sprawie wykonywania zadań w zakresie informowania interesantów w Sądzie Rejonowym w Zamościu


Najczęściej zadawane pytania

Standardy obsługi interesantów w biurach i punktach obsługi interesantów w sądach powszechnych

Informacje dla niepełnosprawnych

Rejestr zmian dla: Punkt Informacyjny