Redakcja

Sąd Rejonowy w Zamościu
ul. Akademicka 1
22-400 Zamość


Redaktorzy:

Informatyk
Sądu Rejonowego w Zamościu:

Jacek Kuźniarz

tel. 84 638-78-27
e-mail:
wejście B1 pokój XA-13


Administratorzy Systemu Informatycznego:
Piotr Kasperek, Michał Piróg

tel. 84 638-29-32
e-mail:
wejście B1 XA-13