Rejestry sądowe

Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego Nowej Księgi Wieczystej


Biuro Podawcze
Wydziału Ksiąg Wieczystych

ul. Akademicka 1

wejście E parter

tel. 84 6392 444


Godziny przyjmowania interesantów:


poniedziałek od 7.30 do 18.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30

Kasa Sądu czynna jest w godzinach od 9.00 do 13.30

 Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego

Wydział Gospodarczy
ul. Partyzantów 10

parter, pokój 3

tel. 84 638 29 28


Godziny przyjmowania interesantów:


poniedziałek od 7.30 do 18.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30

 Punkt Przyjmowania Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego

 

Wydział Gospodarczy
ul. Partyzantów 10

parter, pokój 3

tel. 84 638 29 28


Godziny przyjmowania interesantów:


poniedziałek od 7.30 do 18.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30

 


KRK

Punkt informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Zamościu

22-400 Zamość
ul. Partyzantów 10

parter pokój 4A

tel.faks  84 638 78 00

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: Rejestry sądowe