Sprawozdania statystyczne

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt. 9 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015.2316) udostępniamy dla Państwa roczne i półroczne sprawozdania statystyczne dotyczące działalności sądu, sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

Rejestr zmian dla: Sprawozdania statystyczne